Visuele informatieverwerking – Beelddenken

 

Ervaart je kind leerproblemen op school, heeft je kind moeite met concentratie, automatiseren, rekenen, spelling, taal of tekstbegrip. Merk je dat je kind moeite heeft met het maken van een boekverslag of samenvatting? Heeft je kind moeite met luisteren en met fijne motorische vaardigheden zoals schrijven? Komt je kind onrustig, onzeker en/of faalangstig over?

Mogelijk dat uw kind een visueel cognitieve leerstijl (beelddenken) heeft. Veel kinderen ervaren dan problemen op school, omdat de meeste lesstof gericht is op de auditief cognitieve leerstijl (taaldenken).

wereldspelAlle kinderen worden geboren als beelddenker. Zodra je kind gaat praten, woorden gaat zeggen en later ook letters gaat leren en leert schrijven zullen de meeste kinderen zich ontwikkelen tot taaldenker. Deze ontwikkeling vindt plaats tussen het 4e en het 10e jaar. Er zijn echter ook kinderen die door verschillende oorzaken nog de informatie verwerken en verwerven via de beelddenkende manier. Dit kan komen omdat uw kind van nature een beelddenker is of omdat de ontwikkeling van beelddenker naar taaldenker stagneert. Een oorzaak hiervoor kan een visuele disfunctie (oogsamenwerkingsprobleem) zijn.

Het onderwijs is vooral afgestemd op taaldenkers. Beelddenkende kinderen kunnen hierdoor problemen ervaren bij het leren en zich onzeker, faalangstig of ‘dom’ voelen. Vanaf het 5e jaar kun je al zien welke leerstijl een kind heeft. Ik kan je kind met behulp van het Wereldspel observeren. Vanuit deze observatie kan ik zien of je kind een voorkeur heeft voor de visuele leerstijl of voor de taaldenkende leerstijl. Dit spel is laagdrempelig en toegankelijk voor kinderen tussen de 5 en 15 jaar.

Kenmerken van een beelddenker:

Ik denk voornamelijk in beelden
Ik ben creatief en vindingrijk
Ik leer vanuit het geheel
Ik kan goed gezichten onthouden
Ik zie snel overeenkomsten
Ik voel sferen aan
Ik kan me goed oriënteren in de ruimte


Kenmerken van een taaldenker:

Ik denk voornamelijk in woorden
Ik zie details
Ik heb een goed tijdsbesef
Ik houd van lezen
Ik merk snel verschillen op
Ik vind woordspelletjes leuk
Ik kan goed mondelinge instructie volgen

                 

foto biopter1

Soms is het niet heel duidelijk welke leerstijl je kind heeft en is het goed om te kijken of er een onderliggende oorzaak is voor de leer moeilijkheden. Hierbij kan ik de biopter inzetten om een visuele screening te doen. Met behulp van deze observaties en de coachsessies krijgen we meer inzicht in wat je kind nodig heeft op thuis en school.

Bij lees- en rekenproblemen wordt vaak gedacht aan dyslexie of dyscalculie. De signalen hiervan komen sterk overeen met oogsamenwerkingsproblemen (visuele disfunctie). Met behulp van een visuele screening observeer ik of het verstandig is om je kind door te verwijzen voor een orthoptisch onderzoek waarbij ook specifiek gekeken wordt naar de oogsamenwerking. Voor een orthoptisch onderzoek kan ik je dan doorverwijzen naar het ziekenhuis of naar een professionele eerstelijns oogzorgcentrum. Zelf werk ik graag samen met Oogzorgcentrum Zwolle (OZCZ).

Afhankelijk van de uitslag van dit onderzoek kan het zijn dat het doen van oefeningen wenselijk is. Ik stem samen met het Oogzorgcentrum af welke oefeningen voor jullie kind helpen zijn. Ik ben opgeleid om visuele oefeningen te integreren in het coachtraject.